Osječko-Baranjska županija karta

Vrlo detaljna karta Osječko-Baranjske županije. Prikazuje sve glavne i sekundarne ceste i tercijarne ceste. Karte su sve vektorski crtane možete odrediti sami dimenziju karte, nema gubitka kvalitete (nisu slike). Vektorskom kartografijom možemo prikazati glavne i sporedne ceste, željeznice, topografske linije i uzvisine, staze, pješačke staze, crkve, ruševine, svjetionike, špilje, opasne hridi i stijene, granične prijelaze, lučke kapetanije, sidrišta za brodove i jahte, kampove, turističke hotele, benzinske postaje, panoramske vidike, povijesna i kulturna mjesta, nacionalne parkove, rezervate i šume, ovisno o Vašim potrebama prikaza i korištenja karte.

Osječko-baranjska županija je smještena na istoku Hrvatske. Obuhvaća krajeve oko donjeg toka rijeke Drave prije njezinog utoka u Dunav kod Aljmaša, tj. cijelu hrvatsku Baranju i dio Slavonije koji gravitira gradu Osijeku. Osječko-baranjska županija osnovana je 1992. godine, s promjenom granica 1997. godine. U sklopu ove županije nalazi se i Park prirode Kopački rit.


Zidna karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: 132 x 110 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više