Koprivničko-Križevačka županija karta

Vrlo detaljna karta Koprivničko-Križevačke županije. Prikazuje sve glavne i sekundarne ceste i tercijarne ceste. Karte su sve vektorski crtane možete odrediti sami dimenziju karte, nema gubitka kvalitete (nisu slike). Vektorskom kartografijom možemo prikazati glavne i sporedne ceste, željeznice, topografske linije i uzvisine, staze, pješačke staze, crkve, ruševine, svjetionike, špilje, opasne hridi i stijene, granične prijelaze, lučke kapetanije, sidrišta za brodove i jahte, kampove, turističke hotele, benzinske postaje, panoramske vidike, povijesna i kulturna mjesta, nacionalne parkove, rezervate i šume, ovisno o Vašim potrebama prikaza i korištenja karte.

Koprivničko-križevačka županija je smještena u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Županijsko sjedište je grad Koprivnica. Koprivničko-križevačka županija je smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je županija po veličini u Hrvatskoj. Sjeveroistočni dio županije čini dolina rijeke Drave na kojem prevladava poljoprivredna djelatnost sa značajnim nalazištima nafte i zemnog plina. Planina Kalnik, koja je pretežno šumovita zauzima veliki dio županije, a dio zapadni dijelovi Bilogore. Veća naselja ovog prostora su Koprivnica, Đurđevac i Križevci.


Zidna karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: 133 x 100 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više