Kvaliteta u vektorskom formatu, kroz iskustvo duže od 25 godina, isporučenih više od 200 zidnih karata, daje nam za pravo da Vam se predstavimo i ponudimo naše proizvode vezane za kartografiju.

Tematske i turističke karte danas su neophodne ne samo za turističke destinacije, već i za općine, regije, lokalne zajednice, razne udruge i društva. Sadržaj tematskih karata su uglavnom turistička i gradska infrastruktura, planinske i pješačke staze, biciklističke staze, tematske i obrazovne staze ... i smještene su na promotivnom materijalu, transparentnim informativnim pločama, touch screen aplikacijama i web stranicama.

Moguće je izraditi bilo koje tematske karte ili karte sličnih prikaza u papirnatom ili digitalnom (rasterskom) obliku. Sadržaj i format tematske karte prilagođeni su željama kupca koliko god je to moguće. Tematske znakove ili piktograme odabirete prema vlastitim željama ili ih dizajniramo vama. U ovom području akumulirali smo dugogodišnje iskustvo u kartografiji, stoga je izrada tematskih karata jedna od naših najvažnijih usluga.

Mogućnosti odabira biciklističkog putovanja su bezgranične, tako da moramo planirati na stazama koje ispunjavaju navedene uvjete - težinu, dužinu, osnovu i sigurnost. Zadatak CroMapsa je stoga mapirati četiri elementa na kartu uz cjelokupnu topografsku osnovu, tako da korisnik karte tada može odabrati najoptimalniju biciklističku rutu za sebe ili odabrati jedan od već pripremljenih prijedloga.

Kartografske karte izrađene su u raznim mjerilima kako bi se bolje razumjela kategorizacija ceste, dužina ceste, nagib uz tlo i površina ceste. Biciklističke staze obično su nacrtane u crvenoj crti ili isprekidanoj crti.  Izrađujemo prilagođene biciklističke karte, odnosno za bilo koje područje, općinu, regiju itd.

Info ploča za plaže

Ključni elementi istaknuti na hrvatskom i engleskom jeziku trebali bi biti:
· naziv plaže
· naziv teme plaže - s kratkim opisom posebnosti plaže i vizualni identitet brenda plaže (logo)
· kartografski prikaz plaže
· grafički prikaz (piktogrami) plažnih sadržaja (tuševi, sanitarni objekti, ugostiteljski sadržaji, sportski, rekreativni, zabavni sadržaji, info-punktovi, zone spasilačkih službi...)
· telefonski brojevi:
112 - državni informacijski i komunkacijski sustav zaštite i spašavanja
195 služba traganja i spašavanja na moru
 ronilačka plaža - naznačiti broj najbliže barokomore
· pravila ponašanja kupača (osnovna pravila ponašanja su univerzalna, ali ovisno o temi dodaju se i neke specifičnosti, npr. pravila ponašanja vlasnika i pasa na plažama za pse, pravila ponašanja na eko-plažama, pravila ponašanja u resort/hotelskim plažama etc.)
· oznake zabrane pristupa psima (osim u slučaju plaže za pse)

Info ploče - reklamni pano

Korištenje kartografije za info ploče ili kao reklamni pano. Sve karte su naša vlastita autorska dijela na koje imamo isključiva prava, i koja isključivo mi možemo prenjeti na pravne subjekte uz Ugovor u pisanom obliku.

Reklamni pano s planom grada se postavlja u središtu grada i svojim izgledom treba privlačiti prolaznike, ali i pružati informacije na planu grada kao korisne putokaze. Reklamni panoi se u pravilu postavljaju na javnim površinama i drugim površinama u vlasništvu Grada, naknada se plaća Gradu, a tko ima neke zahtjeve za postavljanjem panoa na javnoj površini, treba se prvo obratiti Gradu, odnosno UO za gospodarstvo i komunalne djelatnosti ili tvrtkama koje imaju koncesiju za obavljanje te djelatnosti.

Primjena naših karata moguća je i na info pločama koji se postavljaju na frekventnoj lokaciji grada (centru, u sklopu panoa na autobusnom stajalištu i slično). Izrada info panoa spada u „smeđu signalizaciju“ – znakovi i info panoi s natpisima kulturnih i  povijesnih znamenitosti, međunarodno je priznat način vođenja turista kroz neko područje.

U Hrvatskoj se ona postavlja od 2002. godine, ali taj posao ide vrlo sporo. Da bi ga ubrzala, Hrvatska je turistička zajednica  (HTZ) odlučila s više novca sufinancirati projekt smeđe signalizacije koja bi trebala svim posjetiteljima turističkih  središta u Hrvatskoj olakšati snalaženje na prometnicama te u gradovima i mjestima. HTZ sufinancira pripremu, izradu i postavljanje turističke signalizacije s čak 50 posto od ukupne vrijednosti projekta turističkim zajednicama kontinentalne Hrvatske.