Hrvatske političke stranke na karti

Karta s rezultatima izbora: ponekad se smatra različitom varijantom "političke karte", "karte s rezultatima izbora" pokazuju rezultate izbora prema zemljopisnim jedinicama ili glasačkim jedinicama.

Političke karte često se tiskaju na papiru ili nekom drugom fizičkom mediju, ali se mogu izraditi i u digitalnom obliku, pogodnom za gledanje online. Političke zidne karte su pribor za rad i ukras za vaš ured, konferencijsku sobu.


Zidna karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: 130 x 130 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više