Politička karta svijeta POLWO1

"Političke karte" su među najčešće korištenim referentnim kartama. Postavljaju se na zidove učionica diljem svijeta. Oni pokazuju zemljopisne granice između državnih jedinica kao što su države, države i županije. Prikazuju ceste, gradove i glavne vodene karakteristike kao što su oceani, rijeke i jezera.

Političke karte pomažu ljudima da razumiju geografiju svijeta. Obično su to prva vrsta karte s kojom se učenici upoznaju u školi. Također su poznate kao "referentne karte" jer ih ljudi uvijek iznova pozivaju kada imaju pitanja.

Političke karte često se tiskaju na papiru ili nekom drugom fizičkom mediju, ali se mogu izraditi i u digitalnom obliku, pogodnom za gledanje online. Političke zidne karte su pribor za rad i ukras za vaš ured, konferencijsku sobu i učionicu. Političke zidne karte su savršene i u vašem domu. Svaka zidna karta puna je informacija i izgleda sjajno u gotovo svakoj sobi.


Zidna karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: 140 x 96 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više