Izradba ortofoto karte osniva se na orijentiranom digitalnom fotogrametrijskom snimku i digitalnom modelu reljefa. Ortofoto karta je planimetrijski ispravna fotografija iz zraka, koja po metričkim svojstvima, u potpunosti odgovara karti istog mjerila a korisnik preuzima ulogu dešifranta ili tumača, te sam iz svog iskustva, interpretira prikazanu sliku.

Korištenje ortofotoa:
kao osnovni sloj u aplikacijama Geografskih informacijskih sustava (GIS),
za prostorno planiranje,
za planiranje geodetskih radova na terenu,
dopuna podatka klasičnih topografskih karata,
pomoć u simulacijama i vizualizacijama prostora i događaja u prostoru,
ortofoto ne može u potpunosti zamijeniti klasične karte i osnovne topografske planove i nije prikladan za snimanje objekata s većim razlikama u visini (npr. zgrade, itd.), etc.

Prikaz prikladan i za info ploče.