Europa poštanski brojevi

Poštanski brojevi Europe karta, može se koristiti za tiskovine (letak, brošura, karta na papiru, stolna karta), kao zidna karta ili za potrebe panoa. Materijali za izradu zidnih karata mogu biti različiti ovisno o željama kupca i namjeni karte, poslovna potreba špediterskih i dostavnih poduzeća.

Karte poštanskih brojeva karte su koje prikazuju približne granice područja poštanskih brojeva koje koriste poštanske službe u EU. Obično se ucrtavaju preko osnovne karte koja prikazuje ceste i ulice unutar područja poštanskog broja, s granicama općina, regija. Poduzeća dragocjeno koriste karte poštanskih brojeva uspoređujući ih s podacima tablice poštanskih brojeva koje je sastavio poštanski ured. Tvrtke mogu upotrijebiti ove podatke kako bi odredile žele li se plasirati na tržište ljudima unutar tog poštanskog broja i na koji način žele oglašavati.


Zidna karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: 93 x 120 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više