Auto karta Švedske

Auto karta Švedske sadrži ažuriranu detaljnu mrežu postojećih cestovnih pravaca i željezničkih pravaca. Materijali za izradu zidnih karata mogu biti različiti ovisno o željama kupca i namjeni karte.

Revolucija digitalnog mapiranja izazvala je eksploziju stvaranja karata 1990-ih. Godine 1996. MapQuest, prva popularna mrežna usluga kartiranja, omogućila je svakome s pristupom internetu mogućnost izrade prilagođenih karata gotovo bilo koje lokacije u Sjedinjenim Državama. Danas su Google Maps najpopularniji svjetski online sustav kartiranja. U roku od nekoliko mjeseci, milijuni ljudi postali su "kartografi". Ubrzo su u jednom danu počeli proizvoditi više jedinstvenih karata nego što je stvoreno tijekom cijele povijesti papirnate kartografije!

Naposljetku, za ljude koji žele tiskane karte, CroMaps kartografija koja sadrži pokrivenost kartama cijele države za pojedinačne države (ili parove malih susjednih država). Karte predstavljaju kombinaciju cestovnih, topografskih, kulturnih i rekreacijskih informacija. Ove "hibridne karte" omiljene su ljudima koji rade i igraju se na otvorenom u ruralnim područjima.


Zidna karta detalji

  • Cijena: formira se na osnovu dimenzija, materijala
  • Preporučene min. dimenzije: 104 x 130 cm
  • Dimenzije: Po zahtjevu, sve karte su vektorski crtane.
  • Dostava: U cijenu proizvoda nije uključena dostava.
  • Materijali: Photo papir 250 gr; print direktno na kapa mount podlogu; canvas platno, vidi više