Zadarska županija

Opći podaci županije:
Površina kopna: 3641,91 km²
Površina morskog dijela: 3845,00 km²
Površina otoka: 587,6 km²
Broj stanovnka: 162.045 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 6
Broj općina: 27


Sjedište županije Zadar

Zadarska županija je položena tako da zahvaća primorje sjeverne Dalmacije te zaleđe Ravnih Kotara i Bukovice. Od Like i kontinentalnog dijela Hrvatske je oštro odvojena visokim masivom Velebita, što je stoljećima određivalo njezin razvoj, a promijenilo probijanjem tunela Sveti Rok. Županija ima ključni geoprometni položaj u povezivanju sjevernog i južnog dijela Hrvatske (autocesta Zagreb - Split). Posebnu vrijednost županije i njezinog područja daje Nacionalni park Kornati, splet od 150 otoka, otočića i hridi kao i Park prirode - Telaščica, 8.200 m dugi zaljev na južnoj strani Dugog otoka. Kulturno bogatstvo i obalno područje Zadarske županije osebujne prirodne ljepote s gradskim centrima Zadrom, Biogradom, Ninom i Pagom veliki je turistički centar.