Vukovarsko-srijemska županija

Opći podaci županije:
Površina kopna: 2 454 km²
Broj stanovnka: 204 768 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 4
Broj općina: 26
Sjedište županije Vukovar

Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Leži u međurječju, izmedu Dunava i Save, i zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Veliko bogatstvo čine sačuvane stare šume hrasta lužnjaka i najplodnije oranice. Očuvana priroda i prekrasan krajolik, veliki potencijal rijeke Dunav, duga tradicija u proizvodnji hrane i specijaliteta ovog područja, te iznimno dobar geo-politički i prometni položaj na raskrižju istoka i zapada, sjevera i juga, vrlo bogata kulturna i povijesna tradicije, te sadržaji koji se svake godine održavaju u gradovima i mjestima županije, razvidno je da Vukovarsko-srijemska županija putem turizma ima veliki potencijal.