Virovitičko-podravska županija

Opći podaci županije:
Površina: 2.068 km² (podaci 2002.g.)
Broj stanovnka: 93 389 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 3
Broj općina: 13
Sjedište županije Virovitica

Virovitičko-podravska županija jedna je od najstarijih slavonskih županija (spominje se već u 13. st.), a prostire se po nizinskim područjima rijeke Drave i sjevernim obroncima slavonskog gorja. Županija je podijeljena na dvije reljefne cjeline: šumom i poljima bogatu dravsku dolinu na sjeveru, i sjeveroistočne obronke Bilogore i Papuka na jugu županije. Šerenilo gotovo netaknutih šuma, polja, čistih rijeka i jezera, skriva brojnu divljač, uspješno razvija lovni turizam.