Sisačko-moslavačka županija

Opći podaci o županiji:
Površina: 4 468 km²
Broj stanovnika: 185 387 (popis 2001.)
Broj gradova: 6
Broj općina: 13
Sjedište županije Sisak

Jug središnjeg dijela Hrvatske zauzima, treća po veličini, Sisačko-moslavačka županija. Obuhvatila je Posavinu, Banovinu, Moslavinu te dio Slavonije i Korduna. Županija je na sjeveru omeđena južnim padinama Moslavačke gore, na zapadu obroncima Petrove gore, isprepletena šumskim, riječnim i brdskim krajolikom. Reljefnoj raznolikosti doprinosi bogati riječni sliv Save, koji jednim svojim dijelom stvara Lonjsko polje zaštićeno područje u Europi, u kome se još može pronaći orao štekavac i orao zmijar, i vrlo rijetka i zaštićena vidra.

Zahvaljujući raznolikosti i bogatstvu životinjskog svijeta, lovstvo u ovoj županiji ima tisućljetnu tradiciju. Najveći turistički potencijal je Park prirode Lonjsko polje, Moslavačke vinske ceste i lječilišno-rekreacijski kompleks u Topuskom.