Osječko-baranjska županija

Opći podaci županije:
Površina kopna: 4 155 km²
Broj stanovnka: 330.506 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 7
Broj općina: 35
Sjedište županije Osijek

Osječko-baranjska županija smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske u Panonskom prostoru, obuhvaća krajeve oko donjeg toka rijeke Drave prije njezinog utoka u Dunav. Plavno područje rijeke Dunav stvorilo je Kopački rit, svjetski poznato utočište brojnih ptičjih vrsta, proglašeno Parkom prirode i zaštićeno kao posebni zoološki rezervat.

Na jugozapadu omeđena je obroncima Krndije. Lov na području županije ima vrlo bogatu tradiciju, posebno na krupnu divljač, a i danas može ponuditi visoko trofejnu divljač u otvorenim lovištima (jelen, divlja svinja, srnjak), te u ograđenim lovištima (jelen loptar, muflon). Lijepo uređene lovačke kuće nude kvalitetan smještaj.