Ličko - senjska županija

Opći podaci županije:
Površina kopna: 5 350 km² (podaci 2002.g.)
Površina teritorijalnog mora: 597 km² (podaci 2002.g.)
Dužina morske obalne crte: 200 km (podaci 2002.g.)
Broj stanovnka: 53 677 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 4
Broj općina: 8
Sjedište županije Gospić

Ličko - senjska županija pripada većim dijelom Gorskoj Hrvatskoj i manjim dijelom Hrvatskom primorju, dvijema velikim geografski različitim fizionomsko - homogenim cjelinama, smještena između južnog jadranskog i sjevernog podunavskog pročelja i slovi kao najmanje naseljena županija u državi. Ličko-senjsku županiju karakteriza 150 kilometara dinamično prožimanje  najljepše hrvatske planine, Velebit, i najčišćeg dijela mora s Pagom, kao jednim od najrazvedenijih jadranskih otoka. Položaj Ličko-senjske županije je između južnog - jadranskog i sjevernog - podunavskog područja Hrvatske. Prema broju zaštićenih prirodnih objekata i lokaliteta Ličko-senjskoj županiji pripada prvo mjesto među hrvatskim županijama ( 58% površine svih nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj).

Među njima središnje mjesto zauzimaju Nacionalni park Plitvička jezera, Nacionalni park Paklenica, Nacionalni park Sjeverni Velebit te Park prirode i svjetski rezervat biosfere Velebit.

Prema broju i raznovrsnosti zaštićenih prirodnih objekata i lokaliteta Ličko-senjskoj županiji pripada jedno od vodećih, a po njihovu udjelu u ukupnoj površini, apsolutno vodeće mjesto među hrvatskim županijama ( 58% površine svih nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj) pa spada u najprivlačnija odredišta turističkih putovanja.