Brodsko-posavska županija

Površina kopna: 2 030 km²
Broj stanovnka: 176 765 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 2
Broj općina: 26
Sjedište županije Slavonski Brod

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga.  Brodsko-posavska županija je jedna od najužih i najdužih županija koja na istoku graniči sa Vukovarsko-srijemskom, na sjeveroistoku sa Osječko-baranjskom na sjeveru sa Požeško-slavonskom te na zapadu sa Sisačko-moslavačkom županijom dok se južna granica županije proteže uz rijeku Savu koja je ujedno i međudržavna granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Glavna cestovna prometnica na pravcu zapad - istok, dijeli lovišta županije na dvije prirodne cjeline -  sjeverno, na šumom obraslim obroncima gorja, ispresijecanim brzim planinskim potocima, smjestila su se lovišta. Južno, na području između autoceste i rijeke Save, županija je prekrivena obradivim oranicama i šumskim lugovima stoljetnoga hrasta.

Područje županije je srednje turistički razvijeno s velikim potencijalima a nedovoljno iskorištenim prirodnim resursima. Vrijedno je spomenuti lovne i ribolovne potencijale na ukupnoj površini od gotovo 200.000 ha (Radinje, Migalovci, Gradiška brda, Puavice) gdje je zastupljena raznolika fauna - divljač brdskih i nizinskih staništa, te najveći ribnjaci u ovom dijelu Europe koji su uz rijeku Savu, Orljavu, Mrsunju te druge rječice i bistre potoke veoma pogodni za lov na divlje patke i guske, kao i sportski ribolov.