Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovarska županija grb

Opći podaci županije:
Površina: 2 640 km2
Broj stanovnka: 133 084 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 5
Broj općina: 18
Sjedište županije Bjelovar 

Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je na sjeverozapadu Republike Hrvatske. Obuhvaća prostor četiri karakteristične zemljopisne cjeline: Bilogoru, rubne masive Papuka i Ravne gore, Moslavačku goru i dolinu rijeke Česme i Ilove koje napajaju na svom putu niz ribnjaka. Područje županije obiluje bogatom povijesti i tradicijom koja seže i u vrijeme prije rimskog doba. U muzejima i crkvama čuvaju se dragocjenosti kao dokazi postojanja, trajanja i čuvanja života na ovom području. Bjelovarsko-bilogorska županija danas je jedna od vodećih županija u lovnom turizmu, s staništima za sve vrste divljači.

Posebno mjesto u turističkoj ponudi županije zauzima zdravstveno-lječilišni turizam na području grada Daruvara.

Tu je nezaobilazna "Terezijana" kao uspomena na caricu Mariju Tereziju koja je carskim dekretom osnovala grad Bjelovar, Međunarodni stočarski i privredni sajam, najveći takve vrste u Hrvatskoj, "Vinodar", izložba vina, "Obžinky", žetvene svečanosti Čeha, Smotra pučkoga teatra, festival "Djeca, radost, pjesma", međunarodni supermaraton Zagreb-Čazma i brojne sportske priredbe.