Šibensko-kninska županija

Opći podaci županije:
Površina kopna: 2 984 km²
Broj stanovnka: 112 891 (podaci 2001.g.)
Broj gradova: 5
Broj općina: 14
Sjedište županije Šibenik

Prostor Šibensko-kninska županije je duboko usječenim kanjonom rijeke Krke i Čikole, te Prukljanskim jezerom i Šibenskim kanalom fizički razdvojen na dva dijela. Rijeka Krka istodobno je veza koja je oduvijek integrirala dio prostora sjeverne i srednje Dalmacije u jedinstvenu cjelinu - šibensko područje. Obala je vrlo razvedena s brojnim uvalam i lučicama, te s preko 240 otoka, otočića i nadmorskih grebena, a u županiji  se nalaze i dva nacionalna parka NP Krka i NP Kornati što je čini posebno atraktivnom za razvoj turizma, a intenzivno se razvio nautički turizam.