Pretraži karte

Kalendar događanja

loading

Mjesta

Plan grada

Foto Galerije

Vukovar

Vukovar - CroMapsVukovar nalazi se na razmeđi povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema, grad i rječna luka smješten na utoku rijeke Vuke u Dunav. Područje Vukovara naseljeno je od neolitika, izuzetno bogati arheološki lokalitet koji su se ubrajali među najzanimljivija  nalazišta  južne Europe.

Područje Vukovara naseljeno je od neolitika, izuzetno bogati arheološki lokalitet koji su se ubrajali među najzanimljivija  nalazišta  južne Europe. Graditeljsko nasljeđe 18. st. s trijemovima u prizemlju, kasnije historicističke zgrade čine karakterističan izgled Vukovara do srpske agresije 1991. kada počinje sustavno razaranje cijelog grada.

Među mnoštvom vrlo atraktivnih, ali u ratu teško stradalih građevina, ističu se dvorac obitelji Eltz iz XVIII. st., barokne zgrade u središtu grada, franjevački samostan, župna crkva sv. Jakova, pravoslavna crkva sv. Nikolaja i dr.

Izvan grada na obali Dunava prema Iloku nalazi se Vučedol, bogato arheološko nalazište. Obredna posudica Vučedolska golubica smatra se svojevrsnim simbolom grada.

Vukovar - CroMaps

Turistička destinacija - Destinacija Vukovar - Srijem - Slavonija

 

© 2005 VA-COPY multimedia