Dobar medij d.o.o.

Matije Slatinskog 11, Velika Gorica
Tel.: 01 6230 777
Fax: 01 6230 777
GSM:

URL: www.besplatnioglasnik.hr
E-mail: besplatni@besplatnioglasnik.hr

Djelatnost: Novine

Regija:
Zupanija:
PREDAJA MALIH TEKSTUALNIH OGLASA: od 0 - 24 Tel./fax: 060 501 601 (3,40 kn/min) SMS: 66 516 (3,66 kn/poruka) www.besplatnioglasnik.hr od 8 -20 radnim danom Tel. 01 6213 785